x
BẠN THẬT SỰ MUỐN NỘP BÀI?
x
Đăng Nhập Thành Viên!
Facebook login
Google login
x
Đăng Ký Thành Viên!
Facebook login Google login
Thoát
x
Khôi Phục Lại Mật Khẩu!
Thoát

Chính Sách Bảo Mật

 • Chủ nhật, 15:18 Ngày 05/05/2019.
 • 1. Thông tin khách hàng


  Thông tin khách hàng gồm có tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ liên hệ và các thông tin cá nhân khác do khách hàng chủ động cung cấp hoặc được Học Tập AZ thu thập bằng các phương thức hợp lệ khác.
  Thông tin khách hàng không bao gồm dữ liệu về website và các dịch vụ khác của khách hàng đang sử dụng hoặc lưu trữ trên máy chủ cung cấp dịch vụ của Học Tập AZ .

  2. Dữ liệu của khách hàng

  Dữ liệu của khách hàng gồm có mã nguồn website, cơ sở dữ liệu, cấu hình dịch vụ và các dữ liệu khác do khách hàng cung cấp, tự quản lý và lưu trữ trên các máy chủ cung cấp dịch vụ của Học Tập AZ .

  3. Thu thập thông tin khách hàng

  Khách hàng có thể liên hệ với Học Tập AZ hoặc truy cập các website trong hệ thống quản lý của Học Tập AZ để phục vụ nhu cầu tìm hiểu thông tin về dịch vụ và có thể lựa chọn không cung cấp các thông tin cá nhân.
  Khi đăng ký và sử dụng dịch vụ của Học Tập AZ, khách hàng phải cung cấp các thông tin liên hệ đầy đủ và chính xác theo yêu cầu của Quy định sử dụng dịch vụ.
  Khi khách hàng truy cập vào các website trong hệ thống quản lý của Học Tập AZ , chúng tôi có thể sử dụng một số cơ chế đánh dấu qua trình duyệt (cookies) để hỗ trợ việc sử dụng các tiện ích của website. Khách hàng có thể cấu hình trình duyệt để tùy chỉnh việc bật tắt các cơ chế này.
  Khi khách hàng truy cập vào các website trong hệ thống quản lý của Học Tập AZ, chúng tôi có thể lưu trữ thông tin về trình duyệt, hệ điều hành và thông tin địa chỉ mạng (IP) của khách hàng cho mục đích thống kê hoặc kiểm soát truy cập. Khách hàng có thể lựa chọn các biện pháp liên hệ khác nếu không muốn VinaHost lưu trữ các thông tin này.

  4. Thu thập dữ liệu của khách hàng

  Học Tập AZ không thu thập dữ liệu của khách hàng dưới bất kỳ hình thức nào. Dữ liệu của khách hàng phải do khách hàng chủ động cung cấp cho Học Tập AZ hoặc do khách hàng trực tiếp lưu trữ trên các máy chủ cung cấp dịch vụ của Học Tập AZ .

  5. Lưu trữ thông tin khách hàng

  Khi truy cập các website trong hệ thống quản lý của Học Tập AZ hoặc cung cấp thông tin liên hệ theo yêu cầu của Học Tập AZ , khách hàng hoàn toàn chấp nhận rằng những thông tin liên hệ sẽ được lưu trữ trong hệ thống máy chủ của Học Tập AZ .
  Các thông tin liên hệ của khách hàng sẽ được lưu trữ cho tới khi khách hàng ngừng sử dụng dịch vụ của Học Tập AZ .

  6. Lưu trữ dữ liệu của khách hàng

  Học Tập AZ không sao lưu hoặc lưu trữ dữ liệu của khách hàng trừ các hình thức đã được xác định cần thiết để cung cấp dịch vụ và được khách hàng xác nhận.

  Dữ liệu của khách hàng được lưu trữ cho tới khi khách hàng ngừng sử dụng dịch vụ của Học Tập AZ hoặc khách hàng chủ động yêu cầu xóa / hủy dữ liệu.

  7. Sử dụng thông tin khách hàng

  Học Tập AZ sử dụng các thông tin do khách hàng chủ động cung cấp hoặc thu thập được qua các hình thức khác dành cho mục đích
  • Thống kê số lượng người truy cập vào website và mức độ quan tâm tới các loại hình dịch vụ của chúng tôi.
  • Quản lý thông tin xác thực quyền sở hữu tài khoản khách hàng (nếu khách hàng có đăng ký tài khoản với Học Tập AZ ) và thực hiện các thao tác chăm sóc khách hàng.
  Học Tập AZ cam kết ngừng việc gửi các thông báo khuyến mãi và quảng bá về dịch vụ nếu khách hàng lựa chọn chức năng từ chối nhận thông tin quảng cáo khi đăng ký tài khoản khách hàng.
  Học Tập AZ cam kết không cung cấp thông tin liên hệ của khách hàng cho các bên thứ ba.

  8. Truy cập và chỉnh sửa dữ liệu của khách hàng

  Học Tập AZ cam kết chỉ truy cập hoặc chỉnh sửa dữ liệu của khách hàng khi có sự đồng ý xác nhận của khách hàng và chỉ để thực hiện các thao tác phục vụ cho công việc theo yêu cầu của khách hàng, theo đúng trách nhiệm được giao và theo đúng các hướng dẫn, quy trình kỹ thuật có liên quan của công ty.
  Học Tập AZ cam kết không sử dụng dữ liệu của khách hàng hoặc cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu của khách hàng cho các bên thứ ba vì bất kỳ mục đích gì.
  Học Tập AZ cam kết thực hiện việc bàn giao hoặc xóa toàn bộ các dữ liệu của khách hàng khi khách hàng có yêu cầu.

  9. Bảo vệ an toàn thông tin khách hàng và dữ liệu của khách hàng

  Học Tập AZ cam kết sẽ nỗ lực triển khai các biện pháp bảo vệ an toàn thông tin và dữ liệu của khách hàng trong khả năng cho phép của mình, gồm có:
  • Sử dụng giao thức truyền tin qua mạng Internet được mã hóa với chứng chỉ số (SSL).
  • Bảo vệ các máy chủ lưu trữ thông tin và dữ liệu của khách hàng bằng phân quyền và xác thực truy cập nhiều lớp.
  • Xác thực quyền truy cập hoặc chỉnh sửa thông tin khách hàng bằng các biện pháp khác trong trường hợp không truy cập trực tiếp qua mạng Internet.
  Học Tập AZ không chịu trách nhiệm nếu xảy ra các sự cố liên quan tới an toàn thông tin khách hàng hoặc dữ liệu của khách hàng phát sinh từ các nguyên nhân không nằm trong quyền kiểm soát của Học Tập AZ , gồm có nhưng không giới hạn bởi việc khách hàng để lộ mật khẩu hoặc bị tấn công bảo mật thông qua các phương thức khác không liên quan tới dịch vụ của Học Tập AZ .

  10. Điều chỉnh thông tin khách hàng

  Khách hàng có thể chủ động việc bổ sung hoặc thay đổi một phần các thông tin khách hàng dựa trên cơ chế quản lý được hệ thống của Học Tập AZ hỗ trợ.
  Học Tập AZ sẽ chủ động hoặc thực hiện theo yêu cầu của khách hàng các thao tác bổ sung, thay đổi hoặc xóa dữ liệu thông tin khách hàng.
  Học Tập AZ có thể từ chối hủy một số thông tin khách hàng nhằm mục đích thống kê hoặc kiểm soát chất lượng. Các thông tin này sẽ được lưu trữ cho tới khi Học Tập AZ ngừng cung cấp các dịch vụ có liên quan.

  11. Hệ thống website của Học Tập AZ

  Hệ thống website của Học Tập AZ gồm có các trang web sử dụng tên miền chính hoctapaz.com.
  Các website của Học Tập AZ có thể bao gồm các đường dẫn liên kết tới các trang web khác nhằm mục đích giới thiệu hoặc bổ sung thông tin. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và chính sách bảo mật thông tin của các trang web này.

  12. Thay đổi chính sách

  Để phù hợp kịp thời với các nhu cầu của Học Tập AZ và sự phản hồi từ khách hàng (nếu có), chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản nội dung của chính sách bảo mật thông tin khách hàng này mà không cần thông báo trước.
  Học Tập AZ sẽ cố gắng thông báo cho khách hàng qua thư điện tử nếu có các điều chỉnh quan trọng có khả năng ảnh hưởng tới quyền lợi của khách hàng.
  Khi cập nhật nội dung chính sách này, Học Tập AZ sẽ chỉnh sửa lại thời gian trong phần ghi chú “cập nhật lần cuối” trên website.

  Chính Sách Bảo Mật

  Chính Sách Bảo Mật